en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia z 18. decembra 2023 č. EBA/GL/2023/08 k porovnávaniu postupov v oblasti rozmanitosti vrátane politík rozmanitosti a rozdielov v odmeňovaní žien a mužov podľa smernice 2013/36/EÚ a smernice (EÚ) 2019/2034
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 10. 6. 2024
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 27.06.2024.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines of 18 December 2023 No EBA/GL/2023/08 on the benchmarking of diversity practices, including diversity policies and gender pay gap, under Directive 2013/36/EU and Directive (EU) 2019/2034