en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia z 19. júla 2023 č. EBA/GL/2023/06 k celkovej ozdravnej kapacite pri plánovaní ozdravenia
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 19. 7. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 11.01.2024.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines of 19 July 2023 No. EBA/GL/2023/06 on overall recovery capacity in recovery planning