en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia z 2. júla 2021 č. EBA/GL/2021/06 a ESMA35-36-2319 k posúdeniu vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 2. 7. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 31. decembra 2021. EBA/GL/2017/12 sa rušia s účinnosťou od 31. decembra 2021.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Joint ESMA and EBA Guidelines of 2 July 2021 No EBA/GL/2021/06 on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU