en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia z 31. marca 2023 č. EBA/GL/2023/04 o politikách a kontrolných mechanizmoch účinného riadenia rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu pri poskytovaní prístupu k finančným službám
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 31. 3. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 03.11.2023.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines of 31 March 2023 No. EBA/GL/2023/04 on policies and controls for the effective management of money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks when providing access to financial services