en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EBA z 11. septembra 2015 č. EBA/GL/2015/09 - Usmernenia k platobným záväzkom podľa smernice 2014/49/EÚ o systémoch ochrany vkladov
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 11. 9. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Systémy ochrany vkladov a určené orgány majú uplatňovať tieto usmernenia ich zahrnutím do svojich postupov do 31. decembra 2015. Potom majú systémy ochrany vkladov a určené orgány zabezpečiť, aby sa tieto usmernenia uplatňovali účinne. Rovnaký časový rámec na uplatňovanie sa týka orgánov pre riešenie krízových situácií a príslušných orgánov, keďže aj im sú určené tieto usmernenia.