en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EBA z 11. septembra 2017 č. EBA/GL/2017/05 Usmernenia pre posudzovanie rizika súvisiaceho s informačnými a komunikačnými technológiami v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP)
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 11. 9. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2018.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 11 May 2017 No EBA/GL/2017/05 on ICT Risk Assessment under the Supervisory Review and Evaluation process (SREP)