en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EBA z 19. decembra 2014 č. EBA/GL/2014/13 - Usmernenia o spoločných postupoch a metodikách postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP)
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 19. 12. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2016.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 19 December 2014 No EBA/GL/2014/13 on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP)