en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EBA z 23. decembra 2014 č. EBA/GL/2014/14 - Usmernenia týkajúce sa podstatnosti, internosti a dôvernosti informácií a častosti zverejňovania informácií podľa článku 432 ods. 1 a 2 a článku 433 nariadenia (EÚ) č. 575/2013
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 23. 12. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 23 December 2014 No EBA/GL/2014/14 on materiality, proprietary and confidentiality and on disclosure frequency under Articles 432(1), 432(2) and 433 of Regulation (EU) No 575/2013