en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EBA z 23. júla 2015 č. EBA/GL/2015/02 - Usmernenia k minimálnemu zoznamu kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov plánu ozdravenia
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 23. 7. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 31. júla 2015.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines on the minimum list of qualitative and quantitative recovery plan indicators