en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EBA z 27. septembra 2011 č. EBA/BS/2011/116 v konečnom znení - Usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) o vnútornom riadení (GL 44)
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 27. 9. 2011
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines on Internal Governance (GL 44)