en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EBA z 8. decembra 2015 č. EBA/GL/2015/17 - Usmernenia určujúce podmienky pre finančnú podporu v rámci skupiny podľa článku 23 smernice 2014/59/EÚ
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 8. 12. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od [uveďte dátum: 2 mesiacov a 1 dňa po uverejnení prekladov usmernení vo všetkých jazykoch EÚ na webovom sídle EBA].