en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EBA z 8. júna 2016 č. EBA/GL/2016/02 - Usmernenia o dohodách o spolupráci medzi systémami ochrany vkladov podľa smernice 2014/49/EÚ
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 8. 6. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Príslušné orgány by mali vykonať tieto usmernenia do 08/12/2016.