en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EBA zo 16. decembra 2014 č. EBA/GL/2014/10 - Usmernenia týkajúce sa kritérií na určenie podmienok uplatňovania článku 131 ods. 3 smernice 2013/36/EÚ (CRD) v súvislosti s posúdením inak systémovo významných inštitúcií (O-SII)
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 16. 12. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2015.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 16 December 2014 No EBA/GL/2014/10 on the criteria to determine the conditions of application of Article 131(3) of Directive 2013/36/EU (CRD) in relation to the assessment of other systemically important institutions (O-SIIs)