en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EBA zo 16. júla 2014 č. EBA/GL/2014/08 - Usmernenia k vykonávaniu referenčného porovnávania odmeňovania
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 16. 7. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Príslušné orgány EÚ by mali uplatňovať tieto usmernenia tak, že ich začlenia do svojich postupov dohľadu do 31. októbra 2014. Po tomto dátume by príslušné orgány mali zabezpečiť, že ich inštitúcie budú účinne dodržiavať.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 16 July 2014 No EBA/GL/2014/08 on the remuneration benchmarking exercise