en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EBA zo 16. októbra 2015 č. EBA/GL/2015/16 - Usmernenia o uplatňovaní zjednodušených povinností podľa článku 4 ods. 5 smernice 2014/59/EÚ
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 16. 10. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 17.12.2015.