en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EBA zo 4. augusta 2017 č. EBA/GL/2016/11 - Usmernenia k požiadavkám na zverejňovanie informácií podľa ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 4. 8. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -