en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EBA zo 6. augusta 2015 č. EBA/GL/2015/07 - Usmernenia týkajúce sa výkladu rôznych okolností, za ktorých sa inštitúcia považuje za inštitúciu, ktorá zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá podľa článku 32 ods. 6 smernice 2014/59/EÚ
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 6. 8. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -