en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EBA zo 7. augusta 2015 č. EBA/GL/2015/04 - Usmernenia týkajúce sa faktických okolností predstavujúcich podstatnú hrozbu pre finančnú stabilitu a prvkov súvisiacich s účinnosťou nástroja odpredaja obchodnej činnosti podľa článku 39 ods. 4 smernice 2014/59/EÚ
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 7. 8. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. augusta 2015.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines on factual circumstances amounting to a material threat to financial stability and on the elements related to the effectiveness of the sale of business tool under Article 39(4) of Directive 2014/59/EU