en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EIOPA zo 2. februára 2017 č. EIOPA 16/858 SK - Usmernenia o zjednodušení efektívnej komunikácie medzi príslušnými orgánmi, ktoré vykonávajú dohľad nad poisťovňami a štatutárnymi audítormi a audítorskými spoločnosťami vykonávajúcimi štatutárny audit takýchto poisťovní
Autor Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
Dátum uverejnenia 2. 2. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Usmernenia sa uplatňujú od 31. mája 2017.
Doplňujúce informácie:

Úvodná stránka k usmerneniu EIOPA

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES.