en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Usmernenie ESMA z 1. augusta 2014 č. ESMA/2014/937 - Usmernenia o fondoch obchodovaných na burze a iných otázkach súvisiacich s UCITS
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 1. 8. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť /
Doplňujúce informácie:


Text dokumentu v anglickom jazyku
: Guidelines on ETFs and other UCITS issues

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.