en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie ESMA z 21.marca 2018 č. ESMA34-49-115 SK k scenárom stresových testov podľa článku 28 nariadenia o fondoch peňažného trhu
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 21. 3. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od dátumov stanovených v článkoch 44 a 47 nariadenia o fondoch peňažného trhu.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 21 March 2018 No ESMA34-49-115– Guidelines on stress tests scenarios under Article 28 of the MMF Regulation

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.