en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Usmernenie ESMA z 24. februára 2012 č. ESMA/2012/122 - Usmernenia o systémoch a kontrolách v prostredí automatizovaného obchodovania pre obchodné platformy, investičné spoločnosti apríslušné orgány
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 24. 2. 2012
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť /
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Systems and controls in an automated trading environment for trading platforms, investment firms and competent authorities

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.