en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie ESMA z 3. októbra 2013 č. ESMA/2013/1390 - Usmernenia a odporúčania k písomným dohodám medzi členmi kolégií centrálnych protistrán
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 3. 10. 2013
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia a odporúčania sa uplatňujú od 3.10.2013.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines and Recommendations regarding written agreements between members of CCP colleges

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.