en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vyhláška Národnej banky Slovenska z 10. júna 2008 č. 221/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Právny a informačný portál Slov-Lex
Dátum uverejnenia 20. 6. 2008
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť účinnosť od 1.7.2008