en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vyhláška Národnej banky Slovenska z 24. júna 2008 č. 240/2008 Z. z., ktorou sa určuje počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní pri premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov zo slovenskej meny na eurá
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Právny a informačný portál Slov-Lex
Dátum uverejnenia 1. 7. 2008
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť účinnosť od 8.7.2008