en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2015/2392 zo 17. decembra 2015 o nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o nahlasovanie skutočných alebo možných porušení daného nariadenia príslušným orgánom
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 18. 12. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Táto smernica je určená členským štátom.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).