en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/313 z 1. marca 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, pokiaľ ide o dodatočné ukazovatele na vykazovanie likvidity
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 5. 3. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.