en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/541 z 1. apríla 2019 o rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu, ktoré sa uplatňujú na schválené burzy a uznaných organizátorov trhu v Singapure v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 2. 4. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

EUR-Lex