en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2127 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/541 o rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu, ktoré sa uplatňujú na schválené burzy a uznaných organizátorov trhu v Singapure v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 17. 12. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

EUR-Lex