en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/583 z 9. apríla 2021, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/1073 o rovnocennosti určených zmluvných trhov v Spojených štátoch amerických podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 12. 4. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.