en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1684 z 28. septembra 2022 o rovnocennosti regulačného rámca pre centrálne protistrany na Taiwane (Toto rozhodnutie sa nemá interpretovať ako vyjadrenie oficiálnej pozície Európskej únie vzhľadom na právny štatút Taiwanu.) s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovacie ústavy pre futures, ktoré podliehajú dohľadu Komisie pre finančný dohľad
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 30. 9. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Charakter dokumentu