en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/552 zo 4. apríla 2022, ktorým sa určuje, že národné burzy cenných papierov Spojených štátov amerických, ktoré sú zaregistrované Komisiou pre cenné papiere a burzu, spĺňajú právne záväzné požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami stanovenými v hlave III smernice 2014/65/EÚ, a podliehajú účinnému dohľadu a presadzovaniu
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 6. 4. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Charakter dokumentu