en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Autor Národná rada Slovenskej republiky
Zdroj Právny a informačný portál Slov-Lex
Dátum uverejnenia 6. 6. 2007
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Časová verzia predpisu účinná od 16.7.2021.