en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Autor Národná rada Slovenskej republiky
Zdroj Právny a informačný portál Slov-Lex
Dátum uverejnenia 24. 6. 2005
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Časová verzia predpisu účinná od 1.1.2015