en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Autor Národná rada Slovenskej republiky
Zdroj Právny a informačný portál Slov-Lex
Dátum uverejnenia 1. 8. 2008
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019