en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Autor Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Zdroj Právny a informačný portál Slov-Lex
Dátum uverejnenia 5. 3. 1964
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Časová verzia predpisu účinná od 1.7.2016.