en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Autor Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Zdroj Právny a informačný portál Slov-Lex
Dátum uverejnenia 18. 12. 1991
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Časová verzia predpisu účinná od 1.7.2016 do 31.12.2016.