en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
Autor Národná rada Slovenskej republiky
Zdroj Právny a informačný portál Slov-Lex
Dátum uverejnenia 23. 12. 2001
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -