en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
Autor Národná rada Slovenskej republiky
Zdroj Právny a informačný portál Slov-Lex
Dátum uverejnenia 11. 12. 1992
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -
Doplňujúce informácie: