en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Zrušenie odporúčania Národnej banky Slovenska č. 1/2014 zo 7. októbra 2014 v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov v znení dodatku č. 1 z 31. januára 2017
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 22. 12. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Zrušenie odporúčania č. 1/2014 v znení dodatku č. 1 nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2018.