en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Zrušenie odporúčania Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2012 zo 16. januára 2012 na podporu stability bankového sektora
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 17. 7. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť účinnosť od 1. 8. 2014
Doplňujúce informácie:

Od 1. augusta 2014 banky postupujú len podľa platného znenia zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a vykonávacích predpisov, pričom môžu upustiť od dodržiavania odporúčania Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2012 zo 16. januára 2012 na podporu stability bankového sektora.