en en

Bežné účty a platobné služby

Bežný účet je jeden z najznámejších a najbežnejších bankových produktov. Slúžia hlavne na vklad a výber peňazí, úhrady, inkasá, prevody, platby platobnou kartou a iné základné operácie, ktoré takmer každá domácnosť realizuje. Bežný účet si môžete otvoriť v niektorej z bánk. Banky ho obvykle ponúkajú v rámci balíka služieb, za ktorý si účtujú mesačný poplatok. Doplnkové služby nad rámec mesačného poplatku za vedenie účtu (napr. zasielanie SMS o pohyboch na účte, výbery z bankomatov iných bánk) banky účtujú zvlášť.

Čo porovnávať pri výbere bežného účtu?
mesačné poplatky vs. služby poskytované v rámci bežného účtu

Ako si vybrať bežný účet:

 • Porovnajte si mesačné poplatky v jednotlivých bankách a služby poskytované v rámci vedenia bežného účtu. Pomôcť pri tom môžu porovnávače na webe.
 • Využite informácie ktoré o poplatkoch na účte zverejňuje NBS TU. Porovnajte si aj výšku poplatkov, ktoré s vedením bežného účtu priamo súvisia napr. za spracovanie platieb.
 • Banky často poskytujú zľavu z mesačného poplatku za vedenie účtu. Zľavu získate po splnení podmienok ako napríklad zasielanie mzdy na účet, mesačný obrat na účte v stanovenej výške, aktívne využívanie iných produktov a iné. Zvážte, ktorú z týchto podmienok viete trvalo alebo pravidelne plniť a tú zľavu využite.
 • Doplnkové služby nad rámec balíka služieb si banka účtuje zvlášť. Môže ísť napr. o zasielanie SMS o pohyboch na účte, výbery z bankomatov iných bánk a ďalšie. Aby sa Vám vedenie bežného účtu nepredražovalo, minimalizujte používanie týchto služieb alebo vyberte takú banku ktorá požadovanú službu zahŕňa do balíka služieb.
 • V neposlednom rade sa sústreďte aj na kvalitu poskytovaných služieb spojených s vedením bežného účtu. Napr. dostupnosť pobočkovej siete alebo kvalita systémov elektronickej komunikácie s bankou (internet banking, ……)

Okrem bežných komerčne ponúkaných účtov má banka povinnosť ponúkať aj takzvané legislatívne účty, teda účty, ktoré vznikli v zmysle zákona.

 • Účty zo zákona

  Základné parametre týchto účtov:

  Základný bankový produktPlatobný účet so základnými funkciami
  CenaBezplatnenajviac 3 EUR
  Platobné službyvklady a výbery bezhotovostné prevody (vrátane inkasa a trvalého príkazu); vydanie jednej medzinárodnej platobnej karty; platby vydanou kartouvklady a výbery; bezhotovostné, prevody (vrátane inkasa a trvalého príkazu); vydanie jednej medzinárodnej platobnej karty; platby vydanou kartou
  Kritériá na žiadateľaspotrebiteľ starší ako 18 rokov nemá zriadený účet (okrem vkladového účtu, vkladnej knižky alebo sporiaceho účtu); čistý mesačný príjem nižší ako 1,1-násobok minimálnej mzdyspotrebiteľ s pobytom v EÚ; spotrebiteľ – žiadateľ o azyl; spotrebiteľ, ktorému nebolo udelené povolenie na pobyt, ale ktorého nie je možné vyhostiť; bez obmedzenia výšky príjmu; nemá zriadený platobný účet v banke, ktorý obsahuje všetky bankové služby štandardného účtu
  Obmedzeniasuma prijatých finančných prostriedkov na účte nesmie prekročiť 15-násobok minimálnej mzdy; nesmiete si zriadiť iný platobný účetzákaz zriadiť iný platobný účet, ktorý obsahuje všetky bankové služby štandardného účtu