en en

Bežné účty a platobné služby

Bežný účet je jeden z najznámejších a najbežnejších bankových produktov. Slúžia hlavne na vklad a výber peňazí, úhrady, inkasá, prevody, platby platobnou kartou a iné základné operácie, ktoré takmer každá domácnosť realizuje. Bežný účet si môžete otvoriť v niektorej z bánk. Banky ho obvykle ponúkajú v rámci balíka služieb, za ktorý si účtujú mesačný poplatok. Doplnkové služby nad rámec mesačného poplatku za vedenie účtu (napr. zasielanie SMS o pohyboch na účte, výbery z bankomatov iných bánk) banky účtujú zvlášť.

Čo porovnávať pri výbere bežného účtu?
mesačné poplatky vs. služby poskytované v rámci bežného účtu

Ako si vybrať bežný účet:

  • Porovnajte si mesačné poplatky v jednotlivých bankách a služby poskytované v rámci vedenia bežného účtu. Pomôcť pri tom môžu porovnávače na webe.
  • Využite informácie ktoré o poplatkoch na účte zverejňuje NBS TU. Porovnajte si aj výšku poplatkov, ktoré s vedením bežného účtu priamo súvisia napr. za spracovanie platieb.
  • Banky často poskytujú zľavu z mesačného poplatku za vedenie účtu. Zľavu získate po splnení podmienok ako napríklad zasielanie mzdy na účet, mesačný obrat na účte v stanovenej výške, aktívne využívanie iných produktov a iné. Zvážte, ktorú z týchto podmienok viete trvalo alebo pravidelne plniť a tú zľavu využite.
  • Doplnkové služby nad rámec balíka služieb si banka účtuje zvlášť. Môže ísť napr. o zasielanie SMS o pohyboch na účte, výbery z bankomatov iných bánk a ďalšie. Aby sa Vám vedenie bežného účtu nepredražovalo, minimalizujte používanie týchto služieb alebo vyberte takú banku ktorá požadovanú službu zahŕňa do balíka služieb.
  • V neposlednom rade sa sústreďte aj na kvalitu poskytovaných služieb spojených s vedením bežného účtu. Napr. dostupnosť pobočkovej siete alebo kvalita systémov elektronickej komunikácie s bankou (internet banking, ……)