en en

Poistenie

Zrejme každý človek sa niekedy vo svojom živote dostane do situácie, keď sa zamýšľa, ako by zabezpečil seba alebo svojich blízkych pred nepríjemnou udalosťou, ktorá sa môže prihodiť. Poistením sa zabezpečíte práve pre prípad vzniku udalosti, ktorá sa vám môže v budúcnosti stať. Väčšinou ide o nepríjemnú udalosť ako je napríklad dopravná nehoda, úraz, choroba. Ale môže ísť aj o bežnú udalosť – napríklad, že dosiahnete určitý vek. Takáto udalosť, ktorú si poisťujete, sa nazýva poistná udalosť. Osoba, ktorej sa táto udalosť stala alebo môže stať sa nazýva poistený.
Keď poistná udalosť nastane (ochoriete, stane sa Vám úraz, dosiahnete určitý vek), poisťovňa Vám vyplatí peniaze, ktoré sa volajú poistné plnenie. Toto poistné plnenie pomôže vám alebo vašim blízkym prekonať finančné ťažkosti či zvýšené výdavky, ktoré môžu v dôsledku poistnej udalosti nastať. To znamená, že poistením sa zabezpečujete, teda kryjete nejaké riziko. Za to zaplatíte poisťovni cenu, ktorá sa volá poistné.
Poisťovňa môže tiež od vás chcieť rôzne poplatky. Zaujímať by vás mali najmä pri životnom poistení. Tu sú poplatky zvyčajne vysoké, najmä v prvých rokoch trvania poistenia.

Dohľad nad finančným trhom, Poistenie

Ako si vybrať poistenie?

 • Porozmýšľajte, proti čomu sa chcete zabezpečiť
  Vždy si vopred premyslite, čo očakávate od poistenia. Ak sa napríklad chystáte na dovolenku do zahraničia, potrebujete v rámci cestovného poistenia aj poistenie liečebných nákladov. Na tie sa vám naopak pri dovolenke na Slovensku poistiť netreba. Ak cestujete lietadlom, môžete si dať poistiť batožinu, ak autom, v poistení môže byť aj poistenie pre prípad, že sa auto pokazí a budete musieť niekde prespať alebo dať auto odtiahnuť a podobne.
 • Koľko peňazí očakávate od poisťovne pri poistnej udalosti (poistné plnenie) a koľko ste za to ochotní poisťovni platiť (poistné)?
  Zodpovedať si túto otázku je kritické najmä pri životnom poistení. Koľko peňazí chcete aby Vaši blízki dostali od poisťovne vyplatené ak sa Vám niečo stane? Na aké obdobie by to malo pokryť ich náklady na život? Na zodpovedanie týchto otázok existujú rôzne prístupy. Najlepšie je ale asi nechať si v tejto veci poradiť skúseným predajcom poistenia. Platí pritom pravidlo, čím vyššie poistné plnenie tým vyššie poistne. Môžete si ho dovoliť?
  Táto otázka je dôležitá aj pri neživotnom poistení. Ak napríklad kupujete lacné auto a chcete mať čo najmenšie náklady s poistením, stačí vám zo zákona nevyhnutné povinné zmluvné poistenie (PZP). Ak ale kupujete drahšie alebo nové auto, môžete byť ochotný zaplatiť na poistnom viac a k PZP si pridáte aj havarijné poistenie. Ak ste spôsobili dopravnú nehodu, z neho poisťovňa uhradí škodu aj na vašom aute.
 • Ako dlho chcete poistenie mať?
  Väčšinu poistení môžete uzatvoriť na akékoľvek dlhé obdobie. Ak ho už nepotrebujete, môžete ho zrušiť. V niektorých typoch poistenia je ale veľmi dôležité vopred vedieť, ako dlho bude poistenie trvať. Týka sa to najmä životných poistení, ktoré môžete uzatvoriť aj na obdobie 25 rokov. Ak totiž dosiahnete určitý vek, poisťovňa vás už nemusí poistiť, pretože budete pre ňu veľmi rizikový klient.
 • Pred uzatvorením zmluvy si dôsledne prečítajte všetky dokumenty
  Predtým, ako sa rozhodnete uzatvoriť poistnú zmluvu, poisťovňa vám musí dať jeden formulár, ktorý sa volá „Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach poistnej zmluvy“. Nestačí, ak vám tento formulár poisťovňa dá až pri podpise poistnej zmluvy. Pýtajte si ho vždy vopred! V tomto formulári sú uvedené hlavné informácie o poistení, ktoré vám môžu pomôcť pri rozhodovaní. Môžete si formulár pozrieť aj na webovej stránke poisťovne alebo si ho vypýtať priamo v pobočke a poriadne preštudovať, najlepšie doma, bez náhlenia. Aj keď ide o dlhšie čítanie, dôkladne si preštudujte zmluvu a poistné podmienky. Kľúčové sú najmä časti, ktoré sa týkajú vzniku poistenia, definície poistnej udalosti, ochranných lehôt a výluk z poistenia. Ak ich neprečítate a neporozumiete im, môže sa stať, že sa spoliehate na niečo, čo dohodnuté nemáte. A poisťovňa vám žiadne plnenie nevyplatí alebo vám ho zníži.
 • Porovnávajte nielen cenu poistenia ale aj poistné podmienky.
  Niekedy to na prvý pohľad tak nevyzerá, ale ponuky poisťovní sa líšia. Cena síce je dôležitá, ale nie najdôležitejšia. Oveľa dôležitejšie sú výluky, teda čo všetko poistenie nepoisťuje. Dôležitým faktorom je rovnako flexibilita poistenia, teda ako a či vôbec sa poistenie dá upravovať podľa toho, ako sa menia podmienky a situácia poisteného. Lacnejší produkt môže mať veľké množstvo obmedzení, takže nakoniec nie až tak úplne rieši situáciu poisteného.

Na čo si treba dať pozor pri uzatváraní poistnej zmluvy?

Pred alebo pri uzatváraní poistných zmlúv sa stretnete s tým, že poisťovňa bude od vás žiadať nejaké informácie o vás alebo o majetku, ktorý si poisťujete. Je veľmi dôležité, aby ste vyplnili takéto informácie pravdivo a dôsledne. Myslite na to, že pokiaľ pri uzatváraní zmluvy klamete alebo uvediete poisťovni nepresné informácie, poisťovňa vám nemusí zaplatiť nič alebo môže zaplatiť menej, ako ste sa dohodli. Nenechajte sa presvedčiť na uzatvorenie zmluvy k poisteniu, ktorému nerozumiete, alebo pri ktorom ste si nepreverili, či vyhovuje vašim potrebám! Ak si nie ste istí, zmluvu nepodpisujte hneď. Pokojne navštívte aj viacero poisťovní. Pred podpisom zmluvy si podrobne prečítajte:

 • Výluky z poistenia. V zmluve alebo ďalších dokumentoch sa nachádza množstvo výnimiek. Tieto výnimky sa volajú aj výluky. Výluky hovoria o tom, kedy vám poisťovňa nezaplatí dohodnuté plnenie. Teda sú to výnimky, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. Napríklad: Poistíte si dom proti požiaru, ale vo výluke máte uvedené, že sa poistenie nevzťahuje na požiar vzniknutý z krbu. Poistíte si byt proti vytopeniu, ale vo výluke máte uvedené, že poistenie sa nevzťahuje na vytopenie práčkou, ale iba z vodovodného kohútika. Poistíte si auto proti krádeži a vo výluke máte uvedené, že poistenie sa nevzťahuje na krádež, ak ste nemali na aute konkrétne zabezpečovacie zariadenie alebo ste neboli majiteľom všetkých kľúčov od auta.
 • Spoluúčasť. Predstavte si, že ste si poistili zariadenie domu proti vykradnutiu. Neskôr vám z domu niečo ukradnú a škoda bude 150 €. Poisťovňa vám ale nevyplatí plnenie. Prečo? V zmluve môžete mať dohodnuté, že poisťovňa vám zaplatí len škodu, ktorá presiahne napríklad 200 €. Akúkoľvek škodu do výšky 200 € znášate sami a poisťovňa prepláca len škodu nad 200 €. To sa volá spoluúčasť. Výška spoluúčasti môže byť rôzna. Aj jej fungovanie sa môže líšiť. Informujte sa preto vždy na výšku spoluúčasti, aj na to, ako spoluúčasť funguje. Preverte si výšku spoluúčasti v zmluve alebo ďalších dokumentoch, pretože výrazne ovplyvňuje, koľko peňazí od poisťovne dostanete.
 • Čakacie lehoty. Niekedy môžete mať v zmluve alebo ďalších dokumentoch uvedené, že po uzatvorení poistnej zmluvy musí ešte uplynúť nejaká doba (napríklad niekoľko mesiacov, ale aj rokov) na to, aby sa poistenie skutočne „aktivovalo“. Napríklad: Poistíte sa pre prípad že ochoriete na nejakú chorobu alebo pre prípad, že prídete o zamestnanie. Poisťovňa vám ale nezaplatí, ak ochoriete skôr ako napríklad za dva roky od uzatvorenia poistnej zmluvy, alebo prídete o prácu skôr ako napríklad za 3 mesiace od uzatvorenia zmluvy. V praxi môžu existovať aj iné typy čakacích lehôt.
 • Kedy môže poisťovňa zaplatiť menej.
  • Môže tak urobiť v prípade, ak ste jej vedome pri uzatváraní poistnej zmluvy klamali alebo dali neúplné informácie. Buďte obzvlášť dôsledný pri vyplňovaní informácií do poistnej zmluvy (o sebe, o svojom majetku a pod.).
  • Poisťovňa tiež môže vyplatiť menej, ako bolo dohodnuté, a to v prípade, ak nedodržíte svoje povinnosti, ktoré máte keď nastane nepríjemná udalosť, ktorú ste si poistili (poistná udalosť).
  • Poisťovňa môže poistné plnenie znížiť tiež v prípade, ak ste pili alkohol alebo iné návykové látky a tým prispeli k tomu, že nastala poistná udalosť alebo sa zväčšili nepríjemné následky takejto udalosti.
 • Limity. Hoci máte dohodnutú určitú sumu v poistnej zmluve, neznamená to, že vám poisťovňa vždy vyplatí práve túto sumu. Napríklad: V poistnej zmluve budete mať uvedené, že poisťujete si dom do výšky škody 100.000 €. Zároveň ale v podmienkach budete mať stanovené, že pre poškodenie okien poisťovňa vyplatí vždy maximálne 800 €, pre škodu spôsobenú bleskom vyplatí maximálne 1.000 € a podobne. Tieto horné hranice sa nazývajú limity. Informujte sa o nich u poisťovne a prečítajte si ich v zmluve alebo ďalších dokumentoch. Sú rovnako dôležité, ako samotná suma dohodnutá v poistnej zmluve. Limitom môže byť tiež to, že poisťovňa vm platí plnenie len určitú maximálnu dobu. Napríklad, ak ste sa poistili pre prípad straty zamestnania, poisťovňa môže mať obmedzenie, že vám bude platiť len maximálne 6 mesiacov trvania nezamestnanosti.
 • Ďalšie obmedzenia poistenia. V poistnej zmluve alebo ďalších dokumentoch bývajú uvedené rôzne ďalšie obmedzenia, na ktoré si dajte pozor. Zaujímajte sa o takéto obmedzenia, nechajte si ich vysvetliť a preštudujte si ich. Môžu mať veľký vplyv na to, čo vám poisťovňa nakoniec vyplatí.Príklad:
  Splácate hypotéku a poistíte sa pre prípad, že ochoriete, ste práceneschopný a vypadne vám na čas príjem zo zamestnania. Chcete, aby poisťovňa platila splátky hypotéky za ten čas za vás. Ide o poistenie schopnosti splácať úver. Môže existovať viacero prekážok, pre ktoré vám poisťovňa nebude plniť. Napríklad, že práceneschopnosť netrvala dostatočne dlho a pod. Chystáte sa na dovolenku a uzatvárate na poslednú chvíľu cez internet cestovné poistenie alebo ho uzatvoríte cez internet až priamo v zahraničí. Myslíte si, že ste poistením krytý hneď ako zaplatíte poistné. Môže sa ale stať, že podľa zmluvy sa vám poistenie „aktivuje“ až o niekoľko dní a prvé dni dovolenky krytý nie ste.

Ako zrušiť poistenie?

Hneď po uzatvorení zmluvy

 • Ak ste zmluvu uzatvorili inak ako na pobočke poisťovne – teda napríklad cez internet alebo cez telefón, môžete vždy od zmluvy odstúpiť a tým ju zrušiť do 14 dní od jej uzatvorenia. Ak poisťujete osobu pre prípad dožitia alebo smrti, máte na to až 30 dní. Nemusíte uvádzať žiadne dôvody odstúpenia a poisťovňa od vás nemôže kvôli tomu chcieť žiadne pokuty či poplatky. To ale neplatí, ak ste poistenie medzičasom využili. Ak ste uzatvorili cestovné poistenie a išli ste hneď na dovolenku, nemôžete potom, po návrate, poistnú zmluvu zrušiť a žiadať poistné späť (hoci sa na dovolenke nič nestalo).
 • Pokiaľ poisťujete osobu (okrem úrazového poistenia), môžete poistnú zmluvu zrušiť do 30 dní od jej uzatvorenia, bez ohľadu na to, či ste zmluvu uzatvorili na pobočke poisťovne alebo inak.

Neskôr
Neskôr môžete poistnú zmluvu vypovedať. V zmluve máte stanovené takzvané „poistné obdobie“ – môže to byť napríklad jeden rok. Ak nemáte v zmluve dohodnuté iné výpovedné lehoty, musíte výpoveď poslať poisťovni najneskôr 6 týždňov predtým, ako uplynie toto poistné obdobie. To znamená napríklad 6 týždňov pred výročím uzatvorenia zmluvy.

Nezaplatením poistného
Poistenie tiež zanikne v prípade

 • ak nezaplatíte prvé poistné ani do 3 mesiacov od dátumu, kedy ste tak mali urobiť alebo
 • ak nezaplatíte ďalšie poistné ani 1 mesiac potom, ako vás na to poisťovňa vyzvala. (lehoty môžete mať dohodnuté v zmluve aj inak). Poisťovňa môže ale od vás chcieť časť poistného za to obdobie, kým poistenie trvalo.

Presnejšie a aj ďalšie možnosti ukončenia poistnej zmluvy môžete mať uvedené v poistnej zmluve alebo v ďalších súvisiacich dokumentoch. Okrem toho, v prípade povinného zmluvného poistenia auta existujú zo zákona ešte ďalšie pravidlá pre zánik poistenia – tie by ste mali mať tiež uvedené v poistnej zmluve alebo v ďalších súvisiacich dokumentoch.

Stala sa poistná udalosť. Čo treba robiť?

Ste povinný bez meškania poisťovni

 • oznámiť, že sa stala poistná udalosť (napríklad, že došlo k dopravnej nehode)
 • pravdivo vysvetliť ako k udalosti došlo a aké sú následky (napríklad, popísať ako došlo k dopravnej nehode, kto ju zavinil, aká škoda vám vznikla na aute)
 • zároveň poisťovňa si od vás môže žiadať nejaké potrebné doklady, tieto ste jej tiež povinný dať (napríklad policajný záznam, záznam o nehode a pod.).

Každá poisťovňa môže mať svoj vlastný konkrétny postup, ktorý musíte dodržať. Napríklad, poistnú udalosť musíte nahlásiť najneskôr do 2, či do 3 dní. V prípade povinného zmluvného poistenia auta je lehota na nahlásenie nehody 15 dní, ak sa stala na Slovensku a 30 dní, ak sa stala v zahraničí. Môžete mať priamo v zmluve alebo na webe poisťovne už vopred vymenované doklady, ktoré od vás poisťovňa chce. Alebo môžete mať uvedené konkrétne kontakty, na ktoré máte poistnú udalosť hlásiť atď. Ak ste poistnú zmluvu neuzatvorili priamo s poisťovňou, ale napríklad so sprostredkovateľom alebo s bankou, v ktorej ste si brali úver (môže ísť o poistenie schopnosti splácať úver), preverte si, či máte poistnú udalosť hlásiť poisťovni alebo sprostredkovateľovi či banke.

Ako sa brániť pred zbytočnou byrokraciou?
Poisťovni ste povinný predložiť všetky potrebné doklady, ktoré od vás žiada. Ak by sa ale stalo, že poisťovňa od vás pýta také doklady či dôkazy, ktoré napríklad nesúvisia s vecou, alebo, ktoré jej nemôžete predložiť, resp. ktoré sú jednoducho na prvý pohľad absurdné, bráňte sa. Sťažujte sa v poisťovni a žiadajte od nej vysvetlenie. Ak nie ste spokojný s odpoveďou, môžete podať sťažnosť do Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska však nemôže prikázať poisťovni, aby vám zaplatila dohodnutú sumu. Takúto možnosť má podľa zákona jedine súd. Majte na pamäti, že ak by ste váhali dlho a nechali sa odrádzať od podania žaloby na súd (viac ako 4 roky odkedy došlo k poistnej udalosti), poisťovňa vám nemusí potom už zaplatiť nič. Po uplynutí 4 rokov od poistnej udalosti sa váš nárok takzvane „premlčí“ zo zákona. Premlčanie znamená, že ak to poisťovňa pred súdom namietne, nebude povinná vám platiť z poistnej zmluvy nič.

Lehota na vyplatenie
Keď poisťovni nahlásite, že sa stala poistná udalosť a predložíte jej všetky potrebné doklady, poisťovňa začne vyšetrovanie, v rámci ktorého preveruje napríklad, či ste jej pri nahlasovaní povedali pravdu, ako a či sa udalosť stala, aká je výška škody, ktorú má poisťovňa zaplatiť a podobne. Takéto vyšetrovanie musí poisťovňa skončiť do 1 mesiaca, odkedy ste poistnú udalosť riadne nahlásili a doložili doklady. Ak tak neurobí, môžete od nej žiadať preddavok a poisťovňa je povinná vám ho uhradiť, nevypláca sa však automaticky.