en en

Sporenie a investovanie

Ak si pravidelne odkladáte časť svojho príjmu a takto odložené peniaze nechcete minúť, tak sporíte. Môžete si takto vytvárať finančnú rezervu do budúcnosti alebo si sporíte na konkrétnu vec, napr. si chcete z nasporených peňazí kúpiť auto alebo dovolenku.

Dohľad nad finančným trhom, Sporenie a investovanie

Sporenie sa vyznačuje tým, že jeho cieľom je zvyšovanie úspor sporiteľa bez zásadného rizika poklesu ich hodnoty.

Ak jednorázovo umiestňujete peniaze, ktoré máte k dispozícii do rôznych finančných nástrojov, tak investujete. Cieľom Investovanie na finančnom trhu je zarobiť buď na rozdiele ceny, za ktorú nakúpite a za ktorú predáte investíciu alebo na úroku, či dividende, ktorú vám vyplácajú za to, že ste majiteľom investície.

S každou investíciou je spojené aj určité riziko straty hodnoty investovaných prostriedkov. Pravdepodobnosť a výška prípadnej straty bude záležať od rizikového profilu zvoleného produktu. V určitých prípadoch môže strata byť pri vhodne nastavenom investičnom horizonte len dočasná.

Dôvody, prečo sporíte a investujete sú rôzne. A rôzne môžu byť aj formy ako sporiť a investovať.