en en

Lízing

Lízing si môžete vybrať, ak si chcete kúpiť tovar na dlhodobú spotrebu, napríklad nové auto. Predmetom lízingu môže byť však akýkoľvek hnuteľný alebo nehnuteľný majetok. Na rozdiel od kúpy cez spotrebný úver je v prípade lízingu auto vo vlastníctve lízingovej spoločnosti. Vy uzatvoríte so spoločnosťou zmluvu, v ktorej máte jasne stanovené koľko budete splácať. V praxi sa rozlišujú dva typy lízingov – finančný lízing a operatívny lízing. Pri finančnom lízingu aut sa po zaplatení všetkých splátok stáva auto vašim majetkom. Pri operatívnom lízingu nedochádza k zmene vlastníckeho práva. Zmluvným základom býva nájomná zmluva, pričom napr. pri operatívnom lízingu áut preberá na seba lízingová spoločnosť celú zodpovednosť za automobil, vrátane poistenia, údržby, opráv a predaja ojazdeného automobilu.

Abeceda lízingu

  • získate ho v lízingovej spoločnosti
  • ide o strednodobý úver vhodný na kúpu napr. auta
  • väčšinou s poplatkom za spracovanie úveru
  • pri klasickom lízingu aut je povinné uzatvorenie havarijného poistenia