en en

Povolené prečerpanie účtu

Ide o produkt, ktorý si môžete uzatvoriť k bežnému účtu. Umožňuje klientom pri nedostatku vlastných prostriedkov uložených na bežnom účte prečerpanie bežného účtu do určitej výšky. Ak sa preň rozhodnete, pribudne vám na účte suma (zvyčajne 2 – 3 násobok vášho príjmu), ktorú môžete použiť. Nezabúdajte, že ide o peniaze banky, teda požičané.

Abeceda povoleného prečerpania účtu

  • získate ho v banke
  • ide o krátkodobý úver vhodný na čerpanie menších súm peňazí
  • nemusíte preukazovať účel použitia čerpaných peňazí
  • vyššia úroková sadzba ako pri spotrebnom alebo hypotekárnom úvere