en en

Ako zmeniť (refinancovať) úver

Pred niekoľkými rokmi ste si obstarali nehnuteľnosť a aby ste si na ňu zabezpečili dostatok prostriedkov, vzali ste si v  banke hypotekárny úver. Sadzba sa vám však z nejakého dôvodu nepozdáva až tak, že premýšľate úver vymeniť. Uvažujete teda o  refinancovaní svojej existujúcej hypotéky.

Jednoramenná drevená váha s účtenkami na jednej strane váhy a s bielym plastovým prasiatkom na druhej strane váhy

Niekedy má zase význam spojiť viacero úverov do jedného s lepšími podmienkami a teda aj nižšou splátkou.

Dlžníka môže táto potreba zastihnúť v dvoch situáciách. Vo výročí fixácie existujúceho úveru a mimo neho. Rozdiel je v poplatkoch. Vo výročí fixácie netreba platiť banke poplatok za predčasné splatenie úveru, mimo výročia treba počítať s poplatkami.

 • Porovnanie
  Podmienky (ponuku) nového úveru v inej banke (úverovej inštitúcii) dôkladne porovnajte s podmienkami existujúceho úveru(ov).

  Pre správne rozhodnutie o zmene úveru je nutné spočítať aj všetky poplatky spojené s refinancovaním (kataster, znalec, poplatok za predčasné splatenie úveru). Do výpočtu je nutné zahrnúť naozaj všetky náklady. Niektoré banky vyžadujú poplatok za vyčíslenie zostatku. V takom prípade tento poplatok prirátame k tomuto súčtu.

  Úroky v novej banke by mali byť nielenže nižšie, ale rozdiel by mal byť vyšší ako všetky poplatky spojené s refinancovaním dohromady. Cieľom klienta je totiž zaplatiť menej. Úspora v zaplatených úrokoch má zaplatiť práve tieto poplatky a zároveň má byť v takej výške, aby sa celá procedúra pre dlžníka oplatila zrealizovať. Inak povedané, úspora v rozsahu pár eur by nemala byť motívom na refinancovanie. Ibaže by odchod od pôvodnej banky k novej mal aj iný dôvod.

Dôležité je porovnávať úvery s rovnakou splatnosťou, ktorá ostáva pri súčasnom úvere.

 • Postup
  Keď sa napokon rozhodnete zmeniť úver. Je potrebné bezodkladne, či už cez sprostredkovateľa alebo priamo na pobočke banky, začať proces schvaľovania a čerpania nového úveru a samozrejme to oznámiť aj pôvodnej banke.

  Pri refinancovaní úveru na bývanie je spravidla postup nasledovný:

  V banke, v ktorej máte hypotéku: vyžiadajte si súhlas tejto banky s predčasným splatením úveru a súhlas s uvedením novej banky ako druhého záložného veriteľa na liste vlastníctva (LV) k založenej nehnuteľnosti.

  V novej banke: požiadajte o poskytnutie úveru. Na tento účel potrebujete: pôvodnú úverovú zmluvu, zmluvu o zriadení záložného práva, znalecký posudok na nehnuteľnosť.

  Je potrebné podať návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností v prospech novej banky. Po tomto zápise prevedie nová banka peniaze na úverový účet klienta v pôvodnej banke. Po splatení pôvodnej hypotéky vydá pôvodná banka súhlas s tým, aby bola ako záložný veriteľ vymazaná z LV. Tento súhlas je potrebné doručiť správe katastra, ktorá vedie kataster nehnuteľností. Výpis z LV, v ktorom je ako jediný záložný veriteľ nová banka, treba následne predložiť novej banke v ňou stanovenom termíne. Po splnení týchto podmienok splácate úver poskytnutý novou bankou.

Pozor
Nižšia mesačná splátka neznamená úsporu z refinancovania. Splátka sa dá znížiť aj predĺžením splatnosti nového úveru napr. na 30 rokov. Trik spočíva v tom, že úver s dlhšou splatnosťou má vždy nižšiu splátku. Nižšiu splátku bude klient platiť dlhšie a ľahko sa môže stať, že nakoniec zaplatí viac ako pri pôvodnom úvere.

Viac o úveroch sa dočítate na stránke Úvery.