en en

Financie so zameraním na udržateľnosť

Zaujímajú vás prehľadné informácie a tipy pre spotrebiteľov týkajúce sa udržateľného financovania?

Tri európske orgány dohľadu (EBA, EIOPA a ESMA – ESA) zverejnili interaktívny informačný list, ktorý odpovedá na najčastejšie otázky spotrebiteľov o udržateľnom financovaní. Informačný list poskytuje tipy pre spotrebiteľov, ktorí zvažujú nákup finančných produktov s prvkami udržateľnosti vrátane pôžičiek, investícií, poistení a dôchodkov.

V informačnom liste nájdete odpovede na často kladené otázky a kroky, ktoré môžu spotrebitelia podniknúť, aby pochopili, ako by ich finančné rozhodnutia mohli prispieť k udržateľnejšej budúcnosti. Okrem toho poskytuje štyri tipy, ktoré by spotrebitelia mali vziať do úvahy pred výberom finančných produktov s prvkami udržateľnosti.
Spotrebitelia by sa mali :

• rozhodnúť, aká dôležitá je pre nich udržateľnosť a aké finančné ciele chcú dosiahnuť predtým, ako si vyberú produkt;
• venovať pozornosť podmienkam a vlastnostiam trvalej udržateľnosti, aby sa vyhli zavádzaniu „greenwashingom“;
• mať na pamäti, že finančné produkty s prvkami udržateľnosti nie sú bez rizika;
• v prípade investícií a životných poistiek si vziať čas, kým sa rozhodnú, a ak je to potrebné, požiadať o ďalšie vysvetlenie od firmy alebo osoby, ktorá im môže poradiť a predať takéto produkty.
Finančný žargón môže byť niekedy zastrašujúci a brániť spotrebiteľom pochopiť kľúčové finančné pojmy, ako sú „ESG“ alebo „taxonómia EÚ“. Na prekonanie tejto bariéry má informačný list užitočné kontextové okná, ktoré vysvetľujú konkrétne pojmy jednoduchým a ľahko pochopiteľným spôsobom.

Informačný list si môžete stiahnuť tu:

Investície, úvery, poistenie alebo dôchodky so zameraním na udržateľnosť. Čo potrebujete vedieť.

1.21 MB

Ak vás zaujímajú ďalšie informácie o ESG, prečítajte si naše články na 5penazi.sk:

https://5penazi.sk/vzdelavaci-obsah/kratky-esg-slovnik/

https://5penazi.sk/vzdelavaci-obsah/esg-udrzatelne-a-zodpovedne-financovanie/