en en

Prepad investičných trhov

Držte sa svojho investičného plánu, nepanikárte

Koronavírus hýbe finančnými trhmi, ktoré sú v súčasnosti veľmi nestabilné. Pohyby nervózneho trhu sa dajú len ťažko odhadnúť. Nepodliehajte však panike pri sledovaní prognóz a vopred zvážte akúkoľvek zmenu investičného plánu.

Stret s medveďom na finančných trhoch

Predstavte si, že sa na prechádzke nečakane stretnete s medveďom. Pozerá sa na vás, je zjavne nervózny a vyzerá, že sa nevie rozhodnúť čo má robiť ďalej. Čo teraz? Niektorí ľudia by vám poradili otočiť sa, zahodiť všetko a utekať. Iní by vám možno poradili rozbehnúť sa oproti nemu a dúfať, že sa vyľaká a ujde. Človek, ktorý má s medveďmi skúsenosti by vám ale asi poradil predovšetkým ostať pokojne stáť a zhodnotiť situáciu. Nepanikáriť a nerobiť žiadne prudké pohyby.

Podobná situácia môže nastať na finančných trhoch pri stretnutí s takzvaným „bear market“. Hoci nie je celkom jasné odkiaľ toto meno prišlo, bear market, teda medvedí trh, sa používa ako označenie pre klesajúce trhy, typicky počas dlhšieho obdobia. Technicky sa tak nazýva pokles o 20% alebo viac od nedávnych vrcholov. K dnešnému dňu je v bear market väčšina svetových akciových trhov.

Dohľad nad finančným trhom, Prepad investičných trhov

Bear market, ktorý práve zažívame je špecifický tým, že pokles nastal počas pomerne krátkej doby, pričom hlavné akciové indexy stratili zhruba tretinu svojej hodnoty. Trhy sú nervózne a vyzerajú, že sa nevedia rozhodnúť čo ďalej. Niektorí ľudia by vám poradili okamžite predať všetky svoje investície. Iní by vám možno poradili vložiť teraz všetky vaše úspory do trhu. Človek, ktorý má s trhmi skúsenosti by vám ale asi poradil predovšetkým ostať pokojne stáť a zhodnotiť situáciu. Nepanikáriť a nerobiť žiadne náhle rozhodnutia.

Rozhodnutie neplánovane predať vaše investície po nedávnych prepadoch znamená, že predpokladáte, že trhy sú ešte stále nadhodnotené a že pôjdu ďalej dole. Možno áno, ale s istotou to nevieme. Takisto môže po vašom predaji prísť silný vzostup na ktorom už nebudete participovať.

Rozhodnutie neplánovane kupovať po nedávnych prepadoch znamená, že predpokladáte, že trhy sú už podhodnotené a že nižšie už nepôjdu. Možno áno, ale ani to s istotou nevieme. Takisto môže po vašom predaji prísť ďalší pád na nižšie úrovne a môže trvať dlhšiu dobu, kým sa trhy zotavia. Viac ako 100 rokov histórie akciových trhov nám poskytuje dobré príklady pre obidva scenáre.

Čo teda? Nič mimoriadne. Ekonómovia sa zhodujú, že aj terajšia kríza bude dočasná a v dlhšom časovom horizonte sa akciové trhy v minulosti vždy zotavili a vydali sa na cestu k novým vrcholom. Dôležité je, aby bol rizikový profil investičných nástrojov alebo fondov vo vašom portfóliu primeraný k času, ktorý vám ostáva do doby kedy plánujete investované prostriedky použiť. Predpokladám, že väčšina investorov má nastavený určitý investičný plán, možno s pravidelnými vkladmi a s určitým rizikovým profilom a časovým horizontom. Ak bol tento plán dobre nastavený v prvom rade, pokračujte v ňom aj naďalej. Ak máte o svojom investičnom pláne následkom nedávnych udalostí pochybnosti, nastal čas na jeho prehodnotenie a postupné vyladenie.

Hlavne žiadne prudké pohyby.