en en
Aké povolenie/registrácia je potrebná na poskytovanie služieb kryptoaktív na Slovensku?
Podľa súčasnej slovenskej právnej úpravy je na poskytovanie časti služieb súvisiacich s kryptoaktívami potrebná viazaná živnosť (poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny a poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny). Dňa 30. 12. 2024 nahradí súčasnú právnu úpravu európske nariadenie MiCA. Na základe MiCA budú poskytovatelia služieb kryptoaktív potrebovať na svoju činnosť povolenie od NBS alebo príslušného zahraničného orgánu dohľadu. Osoby, ktoré boli v Slovenskej republike pred 30. 12. 2024 oprávnené poskytovať služby zmenárne virtuálnej meny alebo služby peňaženky virtuálnej meny, môžu vykonávať služby súvisiace s kryptoaktívami najneskôr do 30.6. 2026. Po tomto dátume budú môcť vykonávať predmetnú činnosť, iba tie subjekty, ktoré budú disponovať povolením na poskytovanie služieb kryptoaktív od NBS alebo príslušného zahraničného orgánu dohľadu.